00:03 ICT Chủ nhật, 19/01/2020

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Giới thiệu

Bộ máy tổ chức

1. Chi bộ: Bí thư Trần Bỉnh Tiêu
Phó Bí thư: Nguyễn Đình Kỷ
Chi ủy viên: Nguyễn Đình Huy
2. Giám hiệu: - HT: Trần Bỉnh Tiêu; Phó H.trưởng: Nguyễn Đình Kỷ.
3. Tổ CM: - Tổ Toán-Lý- Tin-CN: TT: Thái Hữu Huệ; T.phó: Phan Khắc Hoàng
- Tổ KHXH: TT: Phan Thanh Cao; T.phó: Trần Trọng An;
- Tổ THợp: Các môn còn lại: TT Nguyễn Thị Châu Thảo; Tphó: Trương Thị Hà;
- Tổ Văn phòng: 
TT: Hoàng Thị Thu Hà
4. Công đoàn: CTCĐ: Nguyễn Đình Huy.
5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: BT: Nguyễn Xuân Hà
6. Tổng PT đội: Nguyễn Thị Ngọc Thùy