17:36 ICT Thứ bảy, 20/04/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Giới thiệu

Phân công nhiệm vụ

PHÒNG GD&ĐT CAN LỘC
TRƯỜNG THCS SƠN LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 17/KH-THCS SƠN LỘC Sơn Lộc, ngày 17 tháng 8  năm 2014
 
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
Thực hiện từ ngày 06/09/2014
TT Họ tên Chức vụ TĐCM Phân công giảng dạy Chủ nhiệm Tổng số tiết Ghi chú
1 Trần Bỉnh Tiêu HT ĐH Toán Hướng nghiệp   2  
2 Ng Đình Kỷ PHT ĐH Toán  Toán 6A   4  
3 Ng. T. Ch. Thảo TTCM ĐH Hóa   TTCM, Hóa 8ABC+Hóa9A,B 9A 17  
4 Ng Anh Sơn TPCM ĐH Sinh-TD TD 8ABC+ TDK7+ Sinh 9C;   14  
5 Ng Duy Nhật GV ĐH Sinh-Hóa Sinh9A,B,D+Hóa 9D+ Sinh K7   14  
6 Trần Thị  Hòa GV ĐH Sinh-Hóa Sinh K8 + Sinh K6  + Hóa 9C   14  
7 Trần Thị Cúc GV ĐH TDTT  Thể K9 + Thể K6   14  
8 Trương Thị Hà GV ĐH (T.A) Anh 9B,D+Anh K8 9B 17  
 
9 Chu Thị Hảo GV ĐH (T.A)  Anh 9A+Anh K6 6A 15  
10 Phan Thị Quý GV ĐH (T.A)  Anh 9C+Anh K7 7B 15  
11 Phạm Viết Tuấn GV ĐH (M.T)  MT K6,7,8   9  
12 Ng. T. Ng. Thùy GV ĐH (AN)  Nhạc K6,7,8,9   13  
13 Ng  Danh Dũng TTCM ĐH Toán TTCM, Toán 9A,D 9C 15  
14 Ng Văn Bính TPCM ĐH Toán Toán9D  +Toán 6C + Lý 9AD   13  
15 Ng Viết Thọ GV ĐH Toán Toán 9B +Toán 8A +Lý 6BC 8A 14  
16 Ng Đình Huy GV ĐH Toán CTCĐ; Toán 6B C +Lý8   14  
17 Ph. Khắc Hoàng GV ĐH Toán Toán7A,B +Lý 7ABC 7A 15  
18 Trần Thị Danh GV ĐH Toán Toán 8BC +Lý 9B,C   12  
19 Ng Đức Thuận GV ĐH CN Công Nghệ 6ABC,9ABCD 9D 14  
20 Ng Thu Hoàn GV ĐH CN Công Nghệ 7ABC,8ABC 8B 13  
21 Phan Thanh Cao TTCM ĐH Văn TTCM, Văn 9AB+ Văn 8B   17  
22 Trần Trọng An TPCM ĐH Văn TKHĐ, Văn 9CD+Văn 7A   16  
23 Ng Xuân Hà GV ĐH Địa TPT đội, Địa 9AC+ Địa 8 ABC   17  
24 Lê T. Kiều Anh GV ĐH Văn Văn 8AC+Sử 7C 8C 16  
25 Ng Thị Nam GV ĐH Văn Văn7BC+GD 9AB 7C 14  
26 Ng Đình Hùng GV ĐH Văn Văn 6AB+GD 6ABC+GD 9C 6B 16  
27 Ng Thị Thủy GV CĐ Văn-Địa Địa 9BD+Địa 7ABC+Địa 6ABC+GD 9D   14  
28 Ngu Thị Tùng GV ĐH Văn Văn6C+Sử 6ABC+GD 7ABC+GD 8ABC 6C 17  
29 NgThị Chung GV ĐH Sử Sử 9ABCD+Sử 8ABCD+Sử 7AB   14  
 
                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                                      Trần Bỉnh Tiêu
TRƯỜNG THCS SƠN LỘC    
         
         
TT Họ và tên Chức vụ TĐCM Phân công giảng dạy
1 Ng. T. Ch. Thảo TTCM ĐH Hóa   TTCM, Hóa 8ABC+Hóa9A,B
2 Ng Anh Sơn TPCM ĐH Sinh-TD TD 8ABC+ TDK7+ Sinh 9C;
3 Ng Duy Nhật GV ĐH Sinh-Hóa Sinh9A,B,D+Hóa 9D+ Sinh K7
4 Trần Thị  Hòa GV ĐH Sinh-Hóa Sinh K8 + Sinh K6  + Hóa 9C 
5 Trần Thị Cúc GV ĐH TDTT  Thể K9 + Thể K6 
6 Trương Thị Hà GV ĐH (T.A) Anh 9B,D+Anh K8 
7 Chu Thị Hảo GV ĐH (T.A)  Anh 9A+Anh K6
8 Phan Thị Quý  GV ĐH (T.A)  Anh 9C+Anh K7 
9 Phạm Viết Tuấn GV ĐH (M.T)  MT K6,7,8
10 Ng. T. Ng. Thùy GV ĐH (AN)  Nhạc K6,7,8,9 
11 Ng  Danh Dũng TTCM ĐH Toán TTCM, Toán 9A,D 
12 Ng Văn Bính TPCM ĐH Toán Toán9D  +Toán 6C + Lý 9AD 
13 Ng Viết Thọ GV ĐH Toán Toán 9B +Toán 8A +Lý 6BC
14 Ng Đình Huy GV ĐH Toán CTCĐ; Toán 6B C +Lý8 
15 Ph. Khắc Hoàng GV ĐH Toán Toán7A,B +Lý 7ABC 
16 Trần Thị Danh GV ĐH Toán Toán 8BC +Lý 9B,C 
17 Ng Đức Thuận GV ĐH CN Công Nghệ 6ABC,9ABCD
18 Ng Thu Hoàn GV ĐH CN Công Nghệ 7ABC,8ABC
19 Phan Thanh Cao TTCM ĐH Văn TTCM, Văn 9AB+ Văn 8B
20 Trần Trọng An TPCM ĐH Văn TKHĐ, Văn 9CD+Văn 7A
21 Ng Xuân Hà GV ĐH Địa TPT đội, Địa 9AC+ Địa 8 ABC
22 Lê T. Kiều Anh GV ĐH Văn Văn 8AC+Sử 7C
23 Ng Thị Nam GV ĐH Văn Văn7BC+GD 9AB
24 Ng Đình Hùng GV ĐH Văn Văn 6AB+GD 6ABC+GD 9C
25 Ng Thị Thủy GV CĐ Văn-Địa Địa 9BD+Địa 7ABC+Địa 6ABC+GD 9D
26 Ngu Thị Tùng GV ĐH Văn Văn6C+Sử 6ABC+GD 7ABC+GD 8ABC
27 NgThị Chung GV ĐH Sử Sử 9ABCD+Sử 8ABCD+Sử 7AB
         
         
        Sơn Lộc, ngày 02 tháng 9 năm 2014
                        HIỆU TRƯỞNG
         
         
         
         
         
         
                         Trần Bỉnh Tiêu
         
         
 
 

TIN BÀI MỚI NHẤT

VĂN BẢN GIÁO DỤC

 •  tkb
  tkb 2015-2016

 • LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang truy cậpĐang truy cập : 25


  Hôm nayHôm nay : 71

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1253

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 123245